POGOJI UPORABE

 

Zadnja sprememba: 22. junij, 2021

Naslednji pogoji uporabe ali kako drugače določila in pogoji urejajo vaše razmerje s spletno trgovino https://www.etuo.si (v nadaljevanju »Storitev«) prek interneta poljskega podjetja etuo Global sp. z o.o.. s sedežem v Jasielska 16, 60-476 Poznań, Poljska z TAX ID (VAT): PL7812035133.

Pred uporabo naše »Storitve« natančno preberite naslednje pogoje in označite, da se strinjate.

Dostop in uporaba naše »Storitve« pomeni, da pogoje sprejmete in se z njimi strinjate. Ti pogoji veljajo za vse obiskovalce, uporabnike in vse druge, ki imajo dostop do naše »Storitve« ali jo uporabljajo.

etuo Global sp. z o.o.. si pridržuje pravico, da te pogoje enostransko spremeni ali podaljša. Če se z delom pogojev ne strinjate, naše »Storitve« ne uporabljajte.

NAKUP BLAGA

Če želite kateri koli izdelek ali storitev, ki je na voljo prek naše »Storitve«, kupiti, boste pozvani, da navedete specifične informacije o svojem nakupu, ki vključujejo, a niso omejene na, naslednje: številko vaše kreditne kartice, datum poteka veljavnosti te kartice, 3-mestno številko (CVV) na hrbtni strani kreditne kartice, naslov za izstavitev računa in podatke o pošiljanju vašega nakupa.

Zavezani ste in jamčite, da: 1) ste pravni upravičenec do uporabe vaše kreditne kartice ali katerega koli drugega načina plačila, ki ste ga izbrali ob nakupu, 2) so osebni podatki, ki jih posredujete, točni in resnični.

S posredovanjem teh informacij vam podeljujemo pravico, da jih posredujete tretjim osebam, da olajšate dokončanje vaših nakupov.

NAGRADNE IGRE, ŽREBANJA IN PONUDBE

Vsaka nagradna igra, žrebanje ali ponudba (v nadaljevanju promocijska akcija), ki so na voljo prek naše »Storitve«, urejajo ločena pravila od pogojev. Če sodelujete v kateri koli promociji, upoštevajte veljavna pravila iz pravilnika o zasebnosti. Če so promocijska pravila v nasprotju s temi pogoji, veljajo promocijska pravila.

RAČUNI

Ko pri nas ustvarjate račune, morate navesti točne in popolne podatke. Če ne navedete pravilnih podatkov, vaš račun v naši »Storitvi« enostransko ukinemo.

Gesla, ki se uporabljajo za vstop v našo "Storitev" pa tudi za kakršna koli dejanja v zvezi z vašo varnostno kodo bodisi z našo »Storitvijo« ali s storitvami tretjih oseb, ste dolžni varovati.

Nazadnje se strinjate, da gesla ne boste posredovali storitvam tretjih oseb in nas boste o kakršni koli kršitvi teh gesel ali varnosti vašega računa takoj obvestili.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Naša »Storitev«, njena vsebina, funkcionalne in nefunkcionalne lastnosti, so in bodo ostale izključno last etuo Global sp. z o.o.. in njegovih upravičencev. »Storitev« je zaščitena z avtorskimi pravicami, blagovno znamko in zakoni Slovenije ter zakoni tujih držav. Naših blagovnih znamk in naših trgovskih družb ni dovoljeno uporabljati v povezavi z nobenim izdelkom ali storitvijo brez predhodnega pisnega soglasja etuo Global sp. z o.o..

POVEZAVE NA DRUGA SPLETNA MESTA/strong>

Naša »Storitev« lahko vsebuje odhodne povezave do spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki niso pod nadzorom ali v lasti etuo Global sp. z o.o..

etuo Global sp. z o.o.. nima nadzora nad vsebino, politiko zaščite in prakso spletnih mest tretjih oseb in njihovih storitev, zato tudi ne prevzema odgovornosti. Poleg tega se priznava in strinja, da etuo Global sp. z o.o.. ni odgovoren in niti neposredno niti posredno ne odgovarja za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi nastala ali domnevno nastala zaradi uporabe ali odvisnosti od katere koli take razpoložljive vsebine, blaga ali storitev na teh spletnih mestih in njihovih storitvah ali prek njih.

Svetujemo vam, da preberete določila in pogoje ter politike zasebnosti spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki jih obiščete.

REŠEVANJE SPOROV - VELJAVNO PRAVO

Te pogoje urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Slovenije, ne glede na določbe o neskladju zakonov.

Če ne uveljavimo nobenih pravic ali določb teh pogojev, se to ne bo razumelo kot opustitev teh pravic. Če sodišče katero koli določbo teh pogojev šteje za neveljavno ali neizvršljivo, preostale določbe teh pogojev ostanejo v veljavi. Ti pogoji predstavljajo celoten sporazum med nami v zvezi z našo »Storitvijo« in nadomeščajo morebitne predhodne dogovore, ki jih imamo med seboj v zvezi z našo »Storitvijo«.

SPREMEMBE - DOPOLNITVE

Pridržujemo si pravico, da te pogoje po lastni presoji kadar koli spremenimo ali nadomestimo. Če je sprememba pomembna, jo bomo poskušali obvestiti vsaj 30 dni pred začetkom veljavnosti novih pogojev. Pomen pomembne spremembe bomo določili po lastni presoji.

Z nadaljnjim dostopom ali uporabo naše »Storitve« po začetku veljavnosti naših posodobitev se strinjate, da vas zavezujejo revidirani pogoji. Če se z novimi pogoji ne strinjate, storitev prenehajte uporabljati.

Za kakršna koli vprašanja ali pomoč glede pogojev nas kontaktirajte:

 

  • po e-pošti: info@etuo.si
  • po telefonu: 01 777 4746